O natjecanju

EBEC Challenge je natjecanje kroz dvije faze (Case Study i Team Design) gdje su studenti raspoređeni u četveročlane timove. Ovime ujedno promoviramo i razvijamo timski rad koji ima veliku važnost u poslovnom okruženju. Također, osobito su važne sposobnosti organizacije, planiranja vremena, raspodjele dužnosti i suradnje među studentima.

Timovi će kroz Case Study i Team Design iznositi svoje načine i metode rada te zaključke zadanog slučaja.

Team design se sastoji od rješavanja određenog tehničkog problema unutar ograničenog vremenskog intervala uz korištenje dostupnog materijala. Potrebno je projektirati uređaj koji će obavljati funkcionalnost zadanog problemskog zadatka. Prezentacije projektiranih uređaja se vrše kroz testove funkcionalnosti.

Case study sastoji se od rješavanja teorijskog problema, usmjerenog na tehnički ili upravljački problem. Natjecatelji nakon razrade problema prezentiraju svoje rješenje pred stručnim žirijem.

 Pobjednici lokalnog EBEC Challengea nastavljaju inženjerska natjecanja na višoj, regionalnoj razini gdje će timovi rješavati nezavisne potprobleme koji teže rješavanju većeg, europskog problema. Ove godine regionalna razina će se održati u Nišu.

 

Stručni žiri:

FINA CS:

Dalibor Kotaranin
https://www.linkedin.com/in/dalibor-kotaranin-14795768/
IT dizajner

Ivan Barović
https://drive.google.com/open?id=0B6OPbG5jwjVZdmthWlBTLS1fTldkallZdlBYaG9zZk1nc3NZ
Voditelj odjela razvojnih IT rješenja, Centar aplikativnog razvoja,
Služba razvoja IT servisa, Sektor Informatike

Rebeka Danijela Vlahov
http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=9686
Asistentica na katedri za organizaciju i menadžment na EFZG-U

 

Manpower CS:

Tajana Cvijetinović
https://www.linkedin.com/in/tajanac/
Permanent Placement Consultant/Software Engineering Student

Jurica Režić
https://www.linkedin.com/in/jurica-re%C5%BEi%C4%87-646296139/
Recruitment Consultant at Manpower Croatia

Ana Tkalac Verčič

Ana Tkalac Verčič redovita je profesorica u trajnom zvanju na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Diplomirala je i magistrirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.. Kao Fulbrightov stipendist boravila je na University of Maryland, u SAD-u. Diplomantica je prestižnog britanskog CIPR (Chartered Institute of Public Relations) programa. Područja kojima se bavi u svojem znanstvenom i nastavnom
radu obuhvaćaju različite komunikacijske discipline prvenstveno područja marketinške komunikacije, odnosa s javnošću, oglašavanje i interne komunikacije. Objavila je brojne radove u priznatim međunarodnim znanstvenim časopisima, te održala više pozvanih predavanja. Predsjednica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Profesorica u trajnom zvanju na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta

 

INA TD:

Petar Mijić
e-mail: [email protected]
Petar Mijić je magistrirao i doktorirao na Rudarsko geološko naftnom fakultetu. Trenutačno radi kao asistent na istom fakultetu.
https://www.researchgate.net/profile/Petar_Mijic
https://www.rgn.unizg.hr/hr/djelatnici?djelatnik=petar-mijic
Teaching assistant

Josipa Marenić
https://www.linkedin.com/in/josipamarenic/
Recruitment and Selection Specialist

Filip Krunić
https://www.linkedin.com/in/fkrunic/
Senior Business Support Specialist