Prijava za EBEC

1. Korak: Popuni backup obrazac za prijavu.

Zbog toga što neke prijave nisu prošle regularnim putem, molimo vas da ispunite i ovaj obrazac kako bi vaše sudjelovanje na EBEC-u bilo potvrđeno.

Detaljnije informacije za prijave na EBEC nalaze se niže. 

Prijave se otvaraju 4. veljače te se zatvaraju 4. ožujka.

DETALJNE INFORMACIJE ZA PRIJAVA NA EBEC

Da bi prijava bila valjana, SVI članovi tvog tima moraju se prijaviti.

Za motivaciju napiši dvije do tri rečenice o tome zašto se želiš natjecati te odgovori na nekoliko pitanja. Tvoju motivaciju i odgovore će čitati tvoji kolege studenti, imaj to na umu pri prijavi.

Prijave se zatvaraju 4. ožujka u 23:59.